Stan epidemii COVID-19: kolejne informacje dla Klientów o organizacji pracy w Eltek

Stan epidemii COVID-19: kolejne informacje dla Klientów o organizacji pracy w Eltek

Drodzy klienci,

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w naszym kraju chcielibyśmy poniżej przekazać Państwu kilka informacji o aktualnej organizacji naszej firmy, sposobach realizacji zleceń i procesowania zamówień.

Nowe realia, zmiany i zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa, to wyzwania dla światowej gospodarki i całego społeczeństwa. Nasza organizacja obserwuje rozwój sytuacji związanej z COVID-19 i swoje działania na bieżąco dostosowuje do komunikatów władz oraz zaleceń przekazanych przez NFZ, MZ i WHO. Nasza firma w najbliższym okresie będzie działać w miarę możliwości w zwykłym trybie. Główny nacisk w tym okresie jest jednak położony na taką organizację pracy firmy, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno naszym Klientom jak i pracownikom.

Kontakt z klientem

Chcemy zapewnić naszym Klientom należytą opiekę i pomoc, dlatego wprowadzamy jedynie niewielkie zmiany w systemie obsługi. Eltek popiera akcję „zostań w domu”, więc dla naszego wspólnego dobra znaczna część pracowników biurowych objęta jest trybem pracy zdalnej (Home Office). Spotkania bezpośrednie, które nie są pilne, przekładamy wraz z Klientami na inne, późniejsze terminy. Działy handlowy, realizacji zleceń, projektowy czy serwis pracują jak zwykle, więc zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub poprzez komunikatory, np. Skype.

Wprowadzone środki ostrożności

Nasza firma nie przerywa produkcji, więc realizacja złożonych zleceń nie jest w żaden sposób zagrożona. Dla zapewnienia ciągłości realizacji zamówień Eltek wprowadził pracę zmianową na produkcji oraz szereg obostrzeń sanitarnych, tj. wietrzenie hal, bardzo częste mycie – dezynfekcja sprzętu oraz rąk środkami odkażającymi. Produkcja została podzielona na strefy, a przemieszczanie się pracowników między nimi możliwe jest tylko w sytuacjach koniecznych. Minimalizujemy kontakt naszych pracowników magazynowych z kurierami a pracownicy pakujący towar, w trosce o Klientów, stosują środki ochrony tj. rękawiczki jednorazowe oraz miejscową dezynfekcję.
Mamy świadomość, że nasze działania ochronne nie dotyczą całego łańcucha dostaw, dlatego na bieżąco analizujemy dostępność komponentów u dostawców, z którymi współpracujemy i sprawdzamy zdolności logistyczne firm transportujących.

Powyższy stan jest aktualny na dzień 08.04.2020. W przypadku zaistnienia znaczących zmian w funkcjonowaniu organizacji będziemy Państwa informować. W tym celu prosimy śledzić dział „Aktualności” na naszej stronie internetowej.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!